A nigériai Barnabás az 1990-es évektől kap az Égiektől üzeneteket, imákat, amelyeknek a többségét a helyi püspök Imprimátummal is ellát. Ebben a kategóriában ezekből olvashatunk.

Barnabás Magyarországi látogatásának Kép és hanganyagai

Beküldve: Nigériai Barnabás

Barnabás Magyarországi látogatásának Kép és hanganyagai

Barnabás Nigériából a Húsvét utáni héten Szlovéniába látogatott. Sikerült megszervezni, hogy Magyarországra is ellátogasson. Részt vehettünk vele együtt egy lelkinapon.

A Lelkinap ideje: 2017. április 25. – 26.

Az előadások hanganyagai:

1. nap: 1.rész 2.rész 3. rész

2. nap:

1. Látomás a halott csontokról

2. Tanítás: A kereszhordozásról - Üdvösség, vagy kárhozat keresztje

3. A kereszt 4 fő erénye

4. Barnabás megajándékozása

3. pénteki engesztelés 2017. április

Beküldve: Nigériai Barnabás

Ezt az összeállítást Barnabás magyarországi látogatására küldte.

Pdf formátumban letölthető ide kattintva

 

2017. 04. 25. ELMÉLKEDÉSEK

ODASZENTELŐDÉS JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉHEZ

               1995. július 5.

„Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem!” Ez a hang oly szelíd és könyörgő volt… Megfordultam, de senkit nem láttam magam körül. A hang így folytatta: „Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem; én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.” Majd ismét csend lett. Észrevettem, hogy a szobában, ahol tartózkodtam, hirtelen csend és nyugalom lett. Úgy tűnt számomra, mintha az egész világban megszűnt volna mindennemű mozgás, akkora volt a csend, hogy bárki meghallhatta volna egy elejtett gombostű hangját. Ebben a hangtalan pillanatban egyszer csak meghallottam egy kórus hangját, akik a Drága Vérről énekeltek, és ezekkel a szavakkal imádkoztak: „Jézus Krisztus Legdrágább Vére ments meg minket és az egész világot.” Végül a hang így szólt: „Megáldalak fiam!” Majd hirtelen minden tovaszállt.

A kunszentmártoni Szent Vér engeszteléssel kapcsolatos információk

Beküldve: Nigériai Barnabás

  • A programra hál' Istennek sokan jelentkeztek. Így nem férünk be a Kármelita Rendház kápolnájába. A keddi program ezért (este 8 óráig) a központban található  Szent Márton plébánia templomban lesz, amely a Kossuth Lajos és a Mátyás király utca sarkán áll. A bejárat a Mátyás király utca felől található. Melegen öltözzünk, vagy hozzunk magunkkal takarót, mert a templom hideg.
  • A programnak, Barnabás ideutaztatásának vannak költségei. Külön gyűjtést rendezünk helyben Barnabás és az ő nigériai művének a támogatására, és ennek a programnak a költségeire. Szeretnénk őt  valami személyre szóló Magyarországgal kapcsolatos ajándékkal is megajándékozni, amely nem túl nagy kiterjedésű (belefér a repülős csomagjába, pl. valami Magyarországról, Natália nővérről vagy a Szeretetlángról szóló angol nyelvű könyvvel, hímzéssel, stb.). Ha valakinek van erre felajánlása, amit neki ajándkékozhatunk közösségünk nevében, kérjük, előre jelezze a megadott elérhetőségen Forgó Andreának!
  • Aki még nem jelezte a kereszt és a skapuláré igényét, 1-2 napon belül tegye meg. (Mindkettő csak azokat illeti, akik már elvégezték az odaszentelődést, vagy most fogják.)
  • Imádsággal is készüljünk erre a lelki programra. Naponta imádkozzuk el a felajánló imát, vagy a könyv borítóján is ott lévő imát!
  • Ó legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket és az egész világot! Ámen

Barnabás Magyarországon

Beküldve: Nigériai Barnabás

Barnabás Nigériából a Húsvét utáni héten Szlovéniába látogat. Sikerült megszervezni, hogy Magyarországra is ellátogasson. Részt vehetünk vele együtt egy lelkinapon.

A Lelkinap ideje: 2017. április 25. – 26.

Helyszíne: 5440 KUNSZENTMÁRTON Kármelita Rendház, Munkácsy Mihály utca 1.

Barnabás köztünk létére való tekintettel az április 21-re meghirdetett Jézus Krisztus Drága Vérének való odaszentelődés átkerül erre a lelkinapra.

A Lelkinap programja itt olvasható

A programmal kapcsolatos technikai információk és jelentkezés: Forgó Andrea    Telefon: +36 30 5324762email: [email protected] com

Jelentkezési határidő: 2017. április 7.

Aki a Szent vérnek odaszentelődni szándékozók közül keresztet is szeretne (ára 16 ezer Ft.), ugyancsak a megadott címen jelezze.

3. pénteki engesztelés 2017. február

Beküldve: Nigériai Barnabás

Pdf formátumban letölthető ide kattintva

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

Harmadi pénteki engesztelés

2017. FEBRUÁR

6. rész

MEGHÍVÁS A TÖKÉLETESSÉGRE

A TÖKÉLETESSÉG HETEDIK SZINTJE

ISTEN ORSZÁGA IGAZ ÉRTÉKÉNEK SZINTJE

2004. július 8.

Látomásban láttam Isten egyik szentjét három kis kerub táraságában. Közelebb jött, és a szent így szólt:

„Mily áldottak mindazok, akik meghallják és hajlandóak elsajátítani a szentség üzenetét, övék lesz az életszentség. Isten országa eljön közétek. Lássatok, hogyan kíván átalakítani titeket Istenetek, tökéletességről szóló leckéket választott ki nektek és megbízta szentjeit, hogy tanítsa az övéit, akik versenyt futnak. Mily szerencsés ez a nemzedék! Mily áldottak a kicsinyek, akik meglátják az eljövendőket, és a nekik adatottak nagyságát! Többet gyűjtenek majd az élet eledeléből és élvezik majd a megváltás békéjét. Én vagyok Rita Isten szolgálója.