Anna-réti misék 12. (Innen kell sürgősen szerveznünk az engesztelést, mert az emberiség már a szakadék szélén áll)

Beküldve: Szent Anna-rét

Ahol csak tudom, amikor csak tudom, hirdetem a Jó Isten dicsőségét és a Szűzanya tiszteletét (Szőkefalván 2000-ben mondott szavaim). Ezzel a mondattal kapcsolódom az engesztelésért felelősséget érzők leveleihez, a normafai Szent Anna réthez, mint isteni próféciával kijelölt és kitüntetett helyhez. A kijelölés kimondhatatlan jelentőségét azért hangsúlyozom - amelyet nagyon sokan ismerünk és amelyet másokkal is ismertetnünk kell -, hogy a Hely kijelölése és azon a Világ Győzelmes Királynője Kápolna megépítésének kérése nem emberi találmány. Az Úr Jézus és a Szűzanya elgondolása szerint e terület ma is magyar népünk világengesztelő mozgalma szervezésének, megkezdésének, folytatásának Helye, amelynek innen kell indulnia. Az égi Terv szerint az emberiséget a magyar nép – e Helyről irányított - folyamatos engesztelése, annak egész világon történő szervezése tudja csak megmenteni. Ezt tartalmazza a Szűzanya 1981. augusztus 16–i üzenete a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére. Engesztelnünk kell, innen kell sürgősen szerveznünk az engesztelést, mert az emberiség már a szakadék szélén áll.

            Tekintettel arra, hogy Szent Anna rét az Úr Jézus által prófétikusan kijelölt terület, valamint tekintettel arra is, hogy az ott létesítendő Kápolna paramétereit, felépítésének követelményeit, berendezését is az Úr Jézus adta meg (Natalia nővér által), ezért népünk egyes megmondó embereinek, valamint állami és egyházi vezetésének részéről senkinek nincs felhatalmazása az Istenember kérését megkérdőjelezni, el nem fogadni, nem teljesíteni. Az Istenember kérését a teremtmény nem írhatja felül, függetlenül attól, hogy a közelebbi vagy távolabbi környezetben mennyi katolikus templom van, és függetlenül attól is, hogy egyesek az isteni kérés elévüléséről beszélnek.    

            E levelemmel arról szeretnék tanúságot tenni, hogy az Úr Jézus és Drága Szűzanyánk kérései nem évültek el, napjainkban is élnek és egészen a világ végezetéig érvényesek. Innen, a Szent Anna rétről – az engesztelés középpontjából is - adják kegyelmeiket mindazoknak, akik részt vállalnak az isteni kérés teljesítéséből. Ennek egyik bizonyítékaként az alábbi írást szeretném közreadni.

 Budapest, 2018. június 5-én

Tisztelettel és szeretettel János testvér

a Szeplőtelen Fogantatás Családja nemzetközi imaközösség magyarországi szervezője