Imádság

Kilenced a választások megfelelő kimeneteléért

Beküldve: Imaszándékok

Október 2-án lesz a népszavazás. Ennek kimenetele, eredményessége szoros kapcsolatban van Magyarország engesztelő hivatásával és Európa jövőjével.

Kezdjünk ezért kilencedet!

És menjünk is el szavazni!

Szavazzunk nemmel!

És biztassunk erre másokat is. De legalább arra, hogy menjenek el minkdenképpen szavazni, hogy érvényes lehessen a népszavazás.

A Szűzanya kérte már korábban tőlünk, hogy tartsunk kilencedet Európa és a kereszténység megmentéséért:

Idézzük most emlékezetünkbe a Szűzanyának ezt a kérését, hiszen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa és a kereszténység léte forog kockán!

Ha szeptember 23-án kezdjük a kilencedet, az október elsején ér véget.

Mit imádkozzunk?

A Szűzanya a Rózsafüzért és a Magnificat imádkozását kérte. A Szűzanya hálaénekét mindenképpen imádkozzuk el. A rózsafüzérből annyit, amennyit állapotbeli kötelességeink engednek, de legalább naponta egy tizedet.

Idézzük emlékezetünkbe a Szűzanya szavait!

Kicsinyeim, ne féljetek! Fegyvert adok a kezetekbe: a szeretetetet, a rózsafűzért, és a Magnificatot! Édeseim, amikor a Magnificatot nagy szeretettel, elmélkedve imádkozzátok, a Sátán remegve és félve eloldalog. Ezzel teljesen meg tudjátok kötözni, és olyan lesz, mint egy bábu. Esedezve kérem, IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK, böjtöljetek, és tiszta szívvel vegyétek magatokhoz az Oltáriszentséget! A rózsafűzért és a Magnificatot kilenc egymást követő napon imádkozzátok velem. Ígérem, nagy hasznára lesz ez a keresztény világnak, mert meghozza a változást. Ne féljetek, tartsatok ki az engesztelésben! A Szentháromság trónja elé viszem kéréseiteket.

Köszönöm, hogy hallgattok hívásomra. Gyermekeim, nagyon szeretlek benneteket.

Megáldalak titeket az Atya akaratából, a Fiú szeretetével és a Szentlélek erejével.

És fohászkodjunk őrangyalainkhoz és Magyarország őrangyalához is, hiszen a szavazás napja éppen az őrzőangyalok ünnepe lesz, hogy küldjék el védenceiket szavazni.

A Magyarország őrangyalához szóló ima itt található

 

Imafelhívás Bíborosunkért, püspökeinkért

Beküldve: Imaszándékok

A közös imának ereje van! Imádkozzunk együtt!

Az imának külön erőt ad, ha böjti felajánlást is társítunk hozzá!

Ima- és böjti kilencedre hívom az arra nyitott szívű hívő társaimat

 

június 3. és június 11. között

(péntektől szombatig)

 

Bíborosunkért, püspökeinkért és a

szerzetesrendek (hazai) vezetőiért!

 

Az újabb (15.) ima- és böjti kilencedben is mindenki a maga életviteléhez mérten vállaljon a kilenc nap alatt imát és böjti felajánlást. Segítsük őket, hogy egyre tisztábban vezethessék hazánk hitéletét.

Bíborosunk, püspökeink és a szerzetes közösségek vezetői kezében van jövőnk sorsa, hiszen az igazi harc hitben zajlik körülöttünk! A hitetlen Európa és a muzulmán áradat is erről tanúskodik.

Egyházunk vezetőiért ki fog imádkozni és böjtölni rajtunk kívül? Az ateisták, a liberálisok biztos, hogy nem! Cselekedjünk!

Jánossy Gábor

2016. április

 

Stella Maris Alapítvány, 1539 Budapest, Pf. 638. www.tengernekcsillaga.hu