A nigériai Barnabás az 1990-es évektől kap az Égiektől üzeneteket, imákat, amelyeknek a többségét a helyi püspök Imprimátummal is ellát. Ebben a kategóriában ezekből olvashatunk.

Kilencedet Pünkösdre (Barnabás)

Beküldve: Nigériai Barnabás

Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig!

 

Szentlélek, te nem maradsz meg a változatlan Atyában és Igében, mégis állandóan ott vagy az Atyában és az Igében, és ott vagy ugyanakkor saját magadban és az összes boldog lélekben és teremtményben is. Azokban a teremtményekben találod meg helyedet, akik úgy készülnek fel fogadásodra, hogy ajándékaidban részesülve hozzád hasonló tiszta lelkületre kötelezik el magukat. Jöjj el, Szentlélek! Jöjjön el az Atya egyesítő ereje, az Ige szeretete! Te vagy az igazság Lelke és a szentek jutalma, a lelkek nyugodalma, világosság a sötétségben, te vagy a szegények gazdagsága, a szerető lelkek kincse, az éhezők kielégítője, az égi haza felé vándorlók vigasztalása, és te vagy minden kincsek foglalata. Jöjj el, aki Máriára leszállva őt alkalmassá tetted, hogy az Ige testet öltsön benne. Működj bennünk is azzal a kegyelemmel, amellyel a kegyelem és a természet csodáját őbenne véghezvitted!

(Pazzi Szent Mária Magdolna)

 

Előkészület Pünkösdre

 

első rész: 2017.05.27.- 2017.06.02.

második rész: 2017.06.02. – 2017.06.04.

3. pénteki engesztelés 2017. május

Beküldve: Nigériai Barnabás

Innen letölthető pdf-ként

 

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

Harmadi pénteki engesztelés

2017. MÁJUS

MEGHÍVÁS A TÖKÉLETESSÉGRE

8. RÉSZ

A TÖKÉLETESSÉG KILENCEDIK SZINTJE

A TELJES LEVÁLÁS-FÜGGETLENSÉG (LELKI SZABADSÁG) SZINTJE

 

2004. július 13.

„Boldog vagyok, hogy július havában hozzátok küldtek engem, hogy tanítsalak titeket a tökéletességre vezető útról. Isten barátai, a tökéletesség egy olyan felhívását, amelyre szükséges, hogy válaszoljatok. Tökéletesnek kell lennetek, miként Mennyei Atyátok is tökéletes. Minden ember meghívást kapott arra, hogy tökéletes legyen. Aki visszautasítja ezt a meghívást, az a kárhozat útján halad, s csak önmagát hibáztathatja veszte miatt, hiszen minden megadatott nektek, ami üdvözségetekhez szükséges. Nézzétek, Jézus még mindig küldi hozzátok szentjeit, hogy egyre többen részesüljetek a szükségesekből. Hallgassatok hát a tökéletességre meghívó szavára, testvéretek, Páduai Szent Antal vagyok.

Barnabás Magyarországi látogatásának Kép és hanganyagai

Beküldve: Nigériai Barnabás

Barnabás Magyarországi látogatásának Kép és hanganyagai

Barnabás Nigériából a Húsvét utáni héten Szlovéniába látogatott. Sikerült megszervezni, hogy Magyarországra is ellátogasson. Részt vehettünk vele együtt egy lelkinapon.

A Lelkinap ideje: 2017. április 25. – 26.

Az előadások hanganyagai:

1. nap: 1.rész 2.rész 3. rész

2. nap:

1. Látomás a halott csontokról

2. Tanítás: A kereszhordozásról - Üdvösség, vagy kárhozat keresztje

3. A kereszt 4 fő erénye

4. Barnabás megajándékozása

3. pénteki engesztelés 2017. április

Beküldve: Nigériai Barnabás

Ezt az összeállítást Barnabás magyarországi látogatására küldte.

Pdf formátumban letölthető ide kattintva

 

2017. 04. 25. ELMÉLKEDÉSEK

ODASZENTELŐDÉS JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉHEZ

               1995. július 5.

„Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem!” Ez a hang oly szelíd és könyörgő volt… Megfordultam, de senkit nem láttam magam körül. A hang így folytatta: „Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem; én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.” Majd ismét csend lett. Észrevettem, hogy a szobában, ahol tartózkodtam, hirtelen csend és nyugalom lett. Úgy tűnt számomra, mintha az egész világban megszűnt volna mindennemű mozgás, akkora volt a csend, hogy bárki meghallhatta volna egy elejtett gombostű hangját. Ebben a hangtalan pillanatban egyszer csak meghallottam egy kórus hangját, akik a Drága Vérről énekeltek, és ezekkel a szavakkal imádkoztak: „Jézus Krisztus Legdrágább Vére ments meg minket és az egész világot.” Végül a hang így szólt: „Megáldalak fiam!” Majd hirtelen minden tovaszállt.

A kunszentmártoni Szent Vér engeszteléssel kapcsolatos információk

Beküldve: Nigériai Barnabás

  • A programra hál' Istennek sokan jelentkeztek. Így nem férünk be a Kármelita Rendház kápolnájába. A keddi program ezért (este 8 óráig) a központban található  Szent Márton plébánia templomban lesz, amely a Kossuth Lajos és a Mátyás király utca sarkán áll. A bejárat a Mátyás király utca felől található. Melegen öltözzünk, vagy hozzunk magunkkal takarót, mert a templom hideg.
  • A programnak, Barnabás ideutaztatásának vannak költségei. Külön gyűjtést rendezünk helyben Barnabás és az ő nigériai művének a támogatására, és ennek a programnak a költségeire. Szeretnénk őt  valami személyre szóló Magyarországgal kapcsolatos ajándékkal is megajándékozni, amely nem túl nagy kiterjedésű (belefér a repülős csomagjába, pl. valami Magyarországról, Natália nővérről vagy a Szeretetlángról szóló angol nyelvű könyvvel, hímzéssel, stb.). Ha valakinek van erre felajánlása, amit neki ajándkékozhatunk közösségünk nevében, kérjük, előre jelezze a megadott elérhetőségen Forgó Andreának!
  • Aki még nem jelezte a kereszt és a skapuláré igényét, 1-2 napon belül tegye meg. (Mindkettő csak azokat illeti, akik már elvégezték az odaszentelődést, vagy most fogják.)
  • Imádsággal is készüljünk erre a lelki programra. Naponta imádkozzuk el a felajánló imát, vagy a könyv borítóján is ott lévő imát!
  • Ó legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket és az egész világot! Ámen

Barnabás Magyarországon

Beküldve: Nigériai Barnabás

Barnabás Nigériából a Húsvét utáni héten Szlovéniába látogat. Sikerült megszervezni, hogy Magyarországra is ellátogasson. Részt vehetünk vele együtt egy lelkinapon.

A Lelkinap ideje: 2017. április 25. – 26.

Helyszíne: 5440 KUNSZENTMÁRTON Kármelita Rendház, Munkácsy Mihály utca 1.

Barnabás köztünk létére való tekintettel az április 21-re meghirdetett Jézus Krisztus Drága Vérének való odaszentelődés átkerül erre a lelkinapra.

A Lelkinap programja itt olvasható

A programmal kapcsolatos technikai információk és jelentkezés: Forgó Andrea    Telefon: +36 30 5324762email: [email protected] com

Jelentkezési határidő: 2017. április 7.

Aki a Szent vérnek odaszentelődni szándékozók közül keresztet is szeretne (ára 16 ezer Ft.), ugyancsak a megadott címen jelezze.